1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Bruk hue: 7 000 barn og unge ropte nei til nettmobbing

11 og 12-åringer i Telenor Arena på Bruk hue-åpning 8. oktober 2015 Foto: Martin Fjellanger, Telenor

11 og 12-åringene som i dag inntok Telenor Arena hadde ingen tvil - de vil bruke hue og de sier nei til nettmobbing.

En fersk undersøkelse utført av Opinion for Telenor viser at 11- og 12-åringer er svært aktive på sosiale medier. Over halvparten av barna er på Instagram og Snapchat og en av tre barn har fått sårende meldinger på nett eller mobil. I år vil Bruk hue for første gang holdes for elever på 6. og 7. trinn på barneskolen.

– Vaner læres tidlig, og det å fange opp og snakke med de yngste mediebrukerne er så viktig for at mobbing og misbruk av andres bilder og informasjon stoppes med en gang, sier Barbro Hardersen som er prosjektleder for Medietilsynet Trygg Bruk. – Ikke minst må vi være med på å bygge selvrespekt for barn og unge, og la de få sette grenser for hva de er villige til å dele.

– Det ligger stort ansvar i å veilede barn og foreldre

Bruk hue-turneen har rullet gjennom Norge siden 2009 men det har ikke gjort temaet mindre aktuelt. Vi vet både fra undersøkelser og enkeltpersoner som står frem at mobbing kan være en voldsomt tung byrde å bære, og at dette kan påvirke personen resten av livet. – Det å forstå virkningen av å mobbe eller plage andre på nett, eller bare tulle, er så viktig for både barn og voksne, sier Hardersen. – En spøk eller et ønske om å virke kul kan vokse til et monster man aldri har tenkt seg. Det er disse situasjonene vi prøver å fortelle barn og unge om, og oppfordre dem til nettopp å bruke huet, og gjøre gode valg.

– Bruk hue-turneen møter barn, foreldre og lærere der de er, og vi har flotte foredragsholdere som snakker til dem, ansikt til ansikt. Det ligger det mye ansvar i, men vi vet også at det faktisk har en påvirkningskraft, og at vi kan være med å gjøre en forskjell.

Barbro Hardersen og Berit Andersen i Medietilsynet foran 7000 barn og unge som hyler til Isaac Eliott på åpningen av Bruk Hue i Telenor Arena 8. oktober. Foto: Barbro Hardersen

Bruk hue er en antimobbeturné som reiser til skoler i hele landet og holder foredrag for barn og foreldre. Det er et samarbeid mellom Telenor, Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet Trygg Bruk.