1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Det blir fornyet utlysning av Lokalkringkastingsstøtten for 2016

Bilde av rapporter fra Medietilsynet

Medietilsynet har blitt informert av Kulturdepartementet om at arbeidet med den varslede høringen av ny forskrift vil bli intensivert og at Medietilsynet i den forbindelse vil motta et oppdragsbrev. I denne høringen vil en omprioritering av støtteordningen være sentral.

I lys av dette har det blitt besluttet å lage en fornyet utlysning så snart ny forskrift er vedtatt. Søknadsfrist, vedtak om støtte og så videre vil derfor også bli tilsvarende forsinket sammenlignet med tidligere år.

Den tidligere utlysningen, som ble kunngjort med forbehold, trekkes derfor tilbake. Vi beklager de ulemper dette kan medføre for søkerne, men vi håper at den ekstra tiden kan resultere i enda bedre søknader om blant annet digitalisering, programproduksjoner og kompetansetiltak.

Vi ber også om at alle interessenter følger med på den kommende høringsrunden av ny forskrift, der omtrent halvparten av utlyste midler vil omprioriteres til digitaliseringen av radiomediet. Det vises også til Stortingsmelding 24 (2014-2015): Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet.

Nærmere informasjon om forventet tidsplan vil følge når den foreligger.

Har du spørsmål om denne saken, ta kontakt med Tor Erik Engebretsen