1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Digital lytting på 56 prosent

Medietilsynet har overlevert en rapport til Kulturdepartementet om status for slukkevilkår knyttet til digitalisering av radio. I statusrapporten blir det blant annet redegjort for andelen digital lytting.

Lyttermåling

En lyttermåling som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Medietilsynet, viser at den digitale lytterandelen ved årsskiftet var på 56 prosent. Et av slukkevilkårene Stortinget har fastsatt er at andelen lytting på digitale radioplattformer må være på minst 50 prosent per 1. januar 2015 dersom radio skal digitaliseres i 2017.

– Slukkevilkåret om digital lytting synes med dette å være oppfylt, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet. – Den digitale lytterandelen har økt fra 31 prosent i 2012 til 56 prosent ved utgangen av 2014, slår Guthus fast.

Lyttermålingen ble gjennomført i desember 2014 og januar 2015.

Øvrige slukkevilkår

I tillegg til lytterkravet redegjør Medietilsynet for status for to andre slukkevilkår; digital merverdi og løsninger for radiomottak i bil.

– Medietilsynets rapport viser at lytterne får 22 riksdekkende kanaler i DAB-nettet mot 5 på FM. Dette suppleres i enkelte deler av landet med prøvesendinger for lokalradio, sier Gudbrand Guthus.

Kartlegginger gjennomført av Medietilsynet viser at det er god tilgang på radiomottakere til både hjem og bil på det norske markedet. Stortinget har imidlertid satt som krav at radiomottakere til hjem må gi en teknologisk merverdi knyttet til funksjonalitet, mens radioer og adapterløsninger til bil må være rimelige og teknologisk tilfredsstillende.

– Det er regjeringen som skal avgjøre om slukkevilkårene er oppfylt, og beslutningen skal etter planen tas i løpet av våren 2015, avslutter Guthus.

Tidligere i februar slo Nkom (tidligere Post- og teletilsynet) fast at slukkevilkårene som stiller krav til dekning, er innfridd. Nkoms dekningsrapport er tilgjengelig her