1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Fører tilsyn med pengespillreklame på tv

Medietilsynet starter nå tilsyn med tv-kanaler som har reklame for pengespill. Dette gjelder utenlandske tv-kanaler som sender i Norge. Medietilsynet samarbeider med Lotteritilsynet for å avgjøre hva som er ulovlig etter norske regler.

Kontroll av tv-kanaler med spillreklame

I Hamarutvalgets rapport fra desember 2014 kommer det frem at det meste av pengespillreklamen som rettes mot Norge er i strid med norske regler. De tv-kanalene som sender pengespillreklame mot Norge er etablert i andre land som ikke har tilsvarende strenge regler som i Norge. For flere av disse tv-kanalene er det britisk rett som gjelder. Kontrollen omfatter også fjernsynskanaler som sender fra andre land i Europa. Medietilsynet vil gå i dialog med tilsynsmyndighetene i alle disse landene om problemet.

– Vi har startet kontrollen, og har hentet opptak fra en rekke tv-kanaler som sender til norske tv-seere, sier Linda Andersen i Medietilsynet. – Disse opptakene skal vi gjennomgå i samarbeid med Lotteritilsynet. Der det oppdages brudd på det norske regelverket vil Medietilsynet innlede en dialog med de relevante myndighetene i senderlandet.

Ingen kan tvinges til å følge norsk regelverk

Om nødvendig vil tilsynet gjennomføre en formell konsultasjonsprosedyre. Denne prosedyren følger av et EU-direktiv. Dette betyr at Medietilsynet kontakter tilsynsmyndigheten med sikte på oppnå en tilfredsstillende løsning etter en nærmere bestemt prosedyre. Slik reglene er i dag er det opp til de utenlandske fjernsynskanalene om de vil følge norske regler om pengespillreklame. Det ligger ingen mulighet for tvang i konsultasjonsprosedyren.

Tar kontakt med flere land i Europa

Medietilsynet har tatt kontakt med tilsynsmyndighetene i Italia, Frankrike, Nederland og Storbritannia for å avklare hvor de aktuelle fjernsynskanalene er etablert. Dette er avgjørende for hvilket lands regler som gjelder. Medietilsynet tar sikte på å fullføre kontrollen i løpet av 2015.