1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Fristen for innrapportering av europeisk programandel i audiovisuelle bestillingstjenester er 1. april 2015

Statistikken skal sammen med en redegjørelse for hvordan tilbyderen har forsøkt å fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk, sendes Medietilsynet innen 1. april 2015, og deretter 1. april hvert fjerde år.

Medietilsynet vil minne om at fristen for å rapportere inn europeisk programandel i audiovisuelle bestillingstjenester er 1. april 2015.

Kringkastingsforskriften sier at alle tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har en plikt til å føre statistikk som viser andelen av europeiske verk i deres programkataloger.

I Medietilsynets brev fra april 2014 er det gitt informasjon om hvordan det skal føres statistikk over europeiske verk og om hvordan man skal fylle ut det elektroniske skjemaet som skal benyttes når statistikken for 2014 skal innrapporteres. Her finner du også nærmere informasjon om europeiske verk og audiovisuelle bestillingstjenester.

Skjemaet som skal benyttes ved innrapporteringen heter ME-4026 Innrapportering av europeisk programandel av audiovisuelle bestillingstjenester.