1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Gebyr til NRK og Svelviksposten for brudd på valgloven

Medietilsynet ilegger NRK et overtredelsesgebyr på 600.000 kroner etter at kanalen offentliggjorde valgprognoser før klokken 21.00 på valgdagen. Svelviksposten publiserte opptalte forhåndsstemmer for tidlig og får 100.000 kroner i gebyr.

I et intervju med Hadia Tajik på NRK1 på valgdagen klokken 20.49, offentliggjorde NRK prognosene for Arbeiderpartiets valgresultat på landsbasis og i Bergen. Klokken 19.38 publiserte Svelviksposten resultatene fra de opptalte forhåndsstemmene til alle de politiske partiene i Svelvik kommune på avisas nettsted, under tittelen «Høyre vinner foreløpig». 

Klare brudd på regelverket, men forskjellig størrelsesorden

– I begge tilfellene har det blitt begått klare brudd på regelverket, sier områdedirektør Gudbrand Guthus i Medietilsynet. Han understreker imidlertid at det også er klare forskjeller mellom de to bruddene, og at de to mediene er svært ulike i størrelse. Dette gjenspeiles ved fastsettelsen av gebyrene. 

Tilsynet har fastsatt gebyrene skjønnsmessig. Ved fastsettelsen har det blant annet blitt lagt vekt på lovbruddets grovhet, eventuelle tiltak som er iverksatt for å forebygge overtredelsen, om overtredelsen ble begått for å fremme egeninteresser, samt selskapets økonomiske evne.

Folket skal ikke påvirkes av faktiske avlagte stemmer

I følge valgloven kan ikke valgresultater og prognoser som er laget på bakgrunn av undersøkelser som er foretatt på valgdagen, offentliggjøres før tidligst kl. 21.00. – Hensikten med regelen er ro rundt stemmegivningen og at velgerne skal få avlegge sin stemme uten å bli påvirket av hva andre har stemt, og av tendenser som blir avdekket mens valget pågår, forklarer Guthus. 

Valgloven paragraf 9-9 – Offentliggjøring av valgresultater og prognoser
Valgloven paragraf 15-11 - Overtredelsesgebyr