1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Høring - utkast til forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Kulturdepartementet har sendt utkast forskrift til den nye beskyttelsesloven for film og tv-programmer på alle plattformer på høring. Fristen er 1. mai.

Følg lenken for å se høringsbrevet og svare på Kulturdepartementets sider.

Utviklingen i medieteknologi og mediebruk tilsier at behovet for beskyttelse av barn og unge mot skadelige medieinntrykk er større enn noen gang.

Den nye loven kommer med nye aldersgrenser og utvidet ansvar til kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester.