1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Høring om revisjon av AMT-direktivet

Medietilsynet minner om EU-kommisjonens høring om revisjon av Direktivet om audiovisuelle medietjenester, også kalt AMT-direktivet. Alle interesserte kan avgi høringsuttalelse, og fristen er 30. september 2015.

Interesserte kan lese mer om høringen på Kulturdepartementets hjemmeside.

Du kan laste ned høringen fra EUs nettsider.

Høringen kan også besvares på nett, og da kan du bruke denne lenken: EU Survey Runner.

Har du spørsmål om denne saken kan du kontakte seniorrådgiver Linda M. Andersen eller områdedirektør Gudbrand Guthus