1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Korrigering av produksjonstilskotet til nyheits- og aktualitetsmedium for 2015

Tidlegare publisert liste over summar til tilskotsmottakarar er no korrigert på grunn av ein inkurie.

Medietilsynet har utbetalt produksjonstilskot etter den opphavlege budsjettramma for 2015 på 308 246 000.Stortinget reduserte ramma for produksjonstilskotet med 5 millionar kroner til 303 246 000 kroner, jf.Stortingets behandling av Dokument nr. 8:135 S (2014–2015) og Stortingets vedtak 794.

Ved ein inkurie har dette ikkje blitt omsynteke i samband med utbetalinga.

Aviser som har fått utbetalt for mykje i tilskot må betale dette tilbake til Medietilsynet.

Korrigert liste for produksjonstilskot 2015 finn du her.

For meir informasjon ta kontakt med Tor Erik Engebretsen.