1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Massiv økning i ulovlig pengespillreklame som rettes mot Norge – nå tar Medietilsynet kontakt med mediemyndighetene i Storbritannia, Spania, og Nederland

Etter norsk regelverk kreves det en tillatelse for å sende pengespillreklame. Flere tv-kanaler som sender til Norge fra utlandet har pengespillreklame for spillselskaper det ikke er gitt tillatelse for, slik som Betsson, Unibet og Norgesautomaten.

Medietilsynet, i samarbeid med Lotteritilsynet, tar nå kontakt med mediemyndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland i et forsøk på å stanse den ulovlige pengespillreklamen.

I to undersøkelser utført av Nielsen Media Research i 2014 og 2015 for Medietilsynet kommer det frem at omfanget av pengespillreklame rettet mot Norge er økende. Markedet for ulovlig pengespillreklame har økt fra 423 millioner i 2014, til 609 millioner kroner i 2015. Dette er en økning på 44 prosent på de siste ti månedene. Økningen har vært størst fra de tv-kanalene som sender fra Storbritannia. Lotteritilsynet har slått fast at disse reklamene er i strid med markedsføringsforbudet i pengespillovgivningen.

blobid0.png

TV3 er kanalen som har mottatt flest reklamekroner fra spillselskaper uten tillatelse. Kanalen sendte pengespillreklame til en markedsverdi av 159 millioner kroner fra 2014 til 2015. Kun 9 millioner av disse var for spillselskaper med tillatelse.

blobid1.png

Setter i verk konsultasjonsprosedyre mot tre land

Det er begrenset hva norske myndigheter kan gjøre for å stoppe slik reklame inn til Norge. I følge senderlandsprinsippet i AMT-direktivet gjelder lovgivningen i landet der kanalen sender fra. Likevel åpner AMT-direktivet for at statene kan innføre strengere regler på områder som er omfattet av direktivet. I tilfelle et land opplever at det blir sendt tv-reklame i strid med nasjonal lovgivning, kan landet kontakte mediemyndigheten i senderlandet med sikte på å finne en gjensidig løsning.

– Nå sender vi brev til mediemyndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland etter den såkalte konsultasjonsprosedyren, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet. – Kort sagt informerer vi mediemyndighetene i de tre landene om problemstillingen og hvilke kanaler som er omfattet. Medietilsynet ber mediemyndighetene om å oppfordre tv-kanalene til å etterkomme norsk regelverk, sier Thoresen.

Mediemyndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland har to måneder på seg til å besvare henvendelsen fra Medietilsynet.

For mer informasjon om saken ta kontakt med direktør Tom Thoresen eller seniorrådgiver Linda M. Andersen.

Les brevene sendt fra Medietilsynet under:

Brev til det britiske medietilsynet OFCOM

Brev til det spanske medietilsynet

Brev til nederlandske medietilsynet