1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

No kan du søkje midlar til bruksretta medieforsking 2016

Fristen for å søkje midlar til bruksretta medieforsking er 1. oktober 2015.

Medietilsynet gir tilskot til bruksretta medieforsking som kjem folk og bransjen til gode. Kvart år blir eit spesielt tema prioritert, og Rådet for anvendt medieforskning (RAM) vurderer kandidatane som søkjer.

I år er blant anna midlane øyremerkt til forsking om spel - dataspel, speleåtferd og spelstrukturar.

For kontakt eller andre spørsmål om RAM - ta kontakt med Jan-Erik Andersen