1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Nkom konkluderer med at dekningsvilkårene for DAB-nettene er innfridd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har beregnet og målt dekning for DAB-nettene i Norge, og sier i en rapport i dag at vilkårene er innfridd.

Nkom har sammenfattet dekningsberegninger og målinger i en egen rapport som går gjennom de ulike betingelsene og resultatene av målingene for DAB-nettet. Arbeidet er knyttet til slukkevilkårene for FM-båndet, som fremgår av stortingsmelding Meld. St. 8 (2010-2011) om digitalisering av radiomediet. Der er disse betingelsene gitt:

1.NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1‐dekning i FM-nettet

2.Frekvensblokkene som er satt av til kommersielle kanaler, må til sammen være utbygd til minst 90 % befolkningsdekning

Resultatet av beregningene og målingene er at Nkom anser begge slukkevilkår for å være oppfylt. Les hele saken og rapporten på Nkoms sider.

Statusrapport fra Medietilsynet innen 1. mars

Medietilsynet skal i sin siste statusrapport til Kulturdepartementet redegjøre for slukkevilkår 3, 4 og 5. Disse vilkårene er:

  • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne
  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil
  • Minst halvparten av lytterne må lytte daglig til en digital radioplattform

Regjeringen har uttalt at de skal ta sin beslutning om overgang til digitalradio denne våren. Denne avgjørelsen legges til grunn for om det blir en overgang til DAB+ for all riksdekkende radio i 2017 eller 2019.