1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Ny undersøkelse: få ser merking av produktplassering

Etter to og et halvt år med produktplassering i norske tv-programmer er det fortsatt mange som ikke vet hva produktplassering er. Det er også mange som ikke får med seg at programmet de ser på inneholder denne formen for reklame. Medietilsynet har laget merking som bransjen kan bruke.

Dette er kun en svak økning fra fjoråret. Blant de som hadde fått med seg merkingen var det hele 75 prosent som kunne forklare hva den betyr. I befolkningen generelt er det lavere kunnskap. Undersøkelsen viste at kun 30 prosent av den totale befolkningen kan forklare hva merkingen betyr.

– Undersøkelsen viser at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder å få til tydelig nok merking av programmer med produktplassering, mener direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus.

Plasserer produkter inne i programmer – ikke adskilt som tradisjonell reklame

Direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus. Foto: Kine Jensen– Produktplassering betyr at seeren blir utsatt for reklame inne i et tv-program. Med andre ord er det noen som forsøker å selge deg noe mens du ser på programmet. Merking av slike programmer er viktig, slik at du som seer vet at du blir utsatt for kommersiell påvirkning, sier Guthus i Medietilsynet. – Når så mange som tre av fire som har sett merkingen kan forklare hva den betyr, er det tydelig at mye kan oppnås ved å sørge for tydelig merking av programmene.

 

 

Medietilsynet tilbyr merking til kringkastere og bestillingstjenester

Som et tilbud til kringkastere og bestillingstjenester som har produktplassering i sine program, har Medietilsynet nylig fått utarbeidet en merking som tilfredsstiller kravene på en god måte. Merket kan brukes av alle som ønsker det, og kan lastes direkte ned fra Medietilsynets nettsted. Aktører som allerede har innarbeidet sin egen måte å merke på kan gjerne fortsette med dette, men de må passe på at merkingen fremstår som tydelig for seerne.

Medietilsynets merking for produktplassering

Krav til merking

Reglene krever at seerne skal på en tydelig og nøytral måte gjøres oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering både ved programmets begynnelse, etter reklameavbrudd og ved programmets slutt. – Tilbyderne kan ikke velge å ikke gjøre oppmerksom på produktplassering, sier Guthus. – Publikum må få vite hva de ser, og vi som offentlig organ skal være med på å øke mediekompetansen i befolkningen, og det ansvaret deler vi med bransjen.

Les hele undersøkelsen om produktplassering her.

 

Kontaktinformasjon: Gudbrand Guthus og Lars Erik Krogsrud