1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Sammen for et tryggere og bedre internett

Tirsdag 10. februar er det Safer Internet Day 2015 (SID2015). Dagen blir ikke bare markert i Norge, men i hele verden og er en årlig begivenhet som minner oss på alt det viktige som blir gjort for å sikre barn og unge en trygg og god digital hverdag.

I år er temaet "La oss sammen skape et tryggere og bedre internett" (Let's create a better internet together).

Bradigital-stafetten

For å feire SID2015 sparker Medietilsynet Trygg bruk, Barneombudet og IKT-Norge i gang Bradigital-stafetten, som gir bedrifter i Norge mulighet til å vise hva de gjør for å skape et tryggere og bedre internett for unge brukere.

Stafetten er en utfordring til store og små bransjeaktører i Norge om å fortelle hvordan de bidrar til et tryggere internett. Hver tredje uke blir utfordringen gitt videre til en ny aktør. Det er Barneombudet, IKT-Norge og Medietilsynet Trygg bruk som velger hvem som skal få utfordringen. Bedrifter som er interessert i å være med kan også melde sin interesse via bradigital.no.

Når en aktør mottar Bradigital-utfordringen vil de også motta Bradigital-stafettpinnen. Denne overleveres av representanter for Barneombudet, IKT-Norge og/eller Medietilsynet Trygg bruk. De får så tre uker på å skrive et blogginnlegg om egen innsats for å trygge og bedre nettet for barn og unge. Når de tre ukene er over, vil blogginnlegget bli lagt ut på bradigital.no og delt på sosiale medier. Første aktør ut er Kuddle som vil motta stafettpinnen av Barneombudet i morgen.

Både ved avlevering og henting av stafettpinnen vil vi snakke med bedriften om viktigheten av å gjøre internett tryggere og bedre for barn og unge og hvilke grep som kan tas for å oppnå dette. Vi vil også oppfordre til å bruke sjekklisten på bradigital.no for å sikre at deres egne sider og tjenester tjener dette formålet så godt som mulig. Denne siden vil være en god veileder underveis i utfordringen, her vil også barn og unge ha mulighet til å gi direkte tilbakemeldinger til bransjen om hva de mener må til for å gjøre nettet tryggere og bedre.

Vi ønsker at stafetten skal bidra til at både aktører og brukere får et mer bevisst forhold til hva som gjør internett tryggere og bedre for barn og unge. Samtidig vil vi løfte fram bradigital.no som et verktøy for utviklere og bedrifter som søker å gjøre nettopp dette.

Bli med på SID2015!

Mange velger å markere SID på sosiale medier, her vil også Medietilsynet og andre som jobber for å trygge barn og unges digitale hverdag, være aktive. Alle som vil kan markere SID, alt du trenger å gjøre er å skrive hva du gjør eller ønsker at andre skal gjøre for at nettet skal være tryggere og bedre for barn og unge og legge til #SID2015.

I tillegg til at Bradigital-stafetten vil dekkes i flere av landets medier, skal Senter for IKT i utdanningen holde seminar om digital dømmekraft og trygg nettbruk. Seminaret er i hovedsak for lærerstudenter og lærere, men er åpent for alle interesserte.

Skolekampanjen Bruk hue er for tiden i Hordaland og feirer SID2015 på Osterøy ungdomsskole.