1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Stortingsmeldingen om lokalradio er klar

Regjeringen offentliggjorde i dag lokalradioens rammevilkår i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet.

Større kommersielle lokalradioer vil bli omfattet av slukkevedtaket og får ikke sende på FM etter 2017. Dette gjelder 23 av omtrent 230 lokalradioer. 22 av disse sender allerede på DAB.

For kanalene som fortsetter på FM foreslår regjeringen:

  • Gratis forlengelse av konsesjonen i fem år
  • Begrensninger for inntekt og utbytte for ikke-kommersielle lokalradioer utenfor de fire storbyene fjernes
  • Statens krav og regulering av lokale nyheter og lokalt innhold fjernes

Les hele pressemeldingen på Kulturdepartementets nettsider

Meld. St. 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet