1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Tilskot til lokalkringkasting 2015 er fordelt

Medietilsynet har, etter innstilling frå Fagutvalet for lokalkringkasting, vedteke fordelinga av tilskot for 2015.

Det blei søkt om midlar til i alt 254 prosjekt fordelt på 73 søkjarar – 63 frå radio og ti frå tv. Av desse blei det søkt om drifts- og investeringsstønad frå i alt elleve etnisk-språklege minoritetsradioar.

Samla søknadssum var på vel 27 millionar kroner. Medietilsynet har fordelt omlag 9,1 millionar kroner for 2015. Det er i tillegg gitt driftsstønad til Norsk lokalradioforbund og Lokal-tv-grupperinga i Mediebedriftenes Landsforening.