1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

To tilsyn oppfordrer barn og voksne til å snakke om spill

Foto av elever fra Engebråten skole, kulturminister Thorild Widvey, direktør i Lotteritilsynet Atle Hamar, direktør i Medietilsynet Tom Thoresen og rådgiver Khalid Azam.
Lansering av kampanjen Snakk om spill med elever fra Engebråten skole, kulturminister Thorild Widvey, direktør i Lotteritilsynet Atle Hamar, direktør i Medietilsynet Tom Thoresen og rådgiver Khalid Azam.

Snakk om spill er en ny landsomfattende kampanje som gir nyttig informasjon og verktøy til barn, voksne, skolen og hjemmene for å redusere risikoen for at barn og unge skal utvikle spilleproblemer.

Dataspill er ofte til stor glede for mange, og tall fra Barn og medier viser at norske barn spiller opptil to timer hver dag. Spillingen kan også være til bekymring og årsak til krangling og uenigheter mellom unge og voksne. Lotteritilsynet og Medietilsynet har derfor samlet sin kunnskap på feltet, og laget nettsiden husfred.no. 

Informasjonen og ressursene på nettstedet er ment som nyttige verktøy for at skolen, foreldre og unge skal kunne sette seg ned og snakke om dataspill og lage gode avtaler for rammer og rutiner for å redusere risikoen for spilleproblemer.

Snakk om spill er ett av flere tiltak i Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer.
– Det er utrolig flott dersom kampanjen kan hjelpe både barn og voksne til å løse opp i konflikter omkring spilleregler i hjemmet, sa kulturministeren da hun var med å lansere kampanjen for 10. klasse på Engebråten skole i Oslo 22. september.

Dataspill og pengespill smelter stadig mer sammen. Tilsynene ønsker å øke kunnskapen der den trengs og håper at gode avtaler er med på å løse og unngå konflikter. Husfredavtalen er nyttig, og kan hjelpe skolen og hjemmene med å lage tilfredstillende spilleregler for alle.
– Det er viktig at foreldre engasjerer seg i barnas spillhverdag og øker sin egen kompetanse slik at de kan ha en god dialog. Snakk om spill kan bidra med å sette i gang denne prosessen, sier Tom Thoresen.

For spørsmål knyttet til kampanjen, kontakt rådgiver Khalid Azam.