1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

TV 2 og TVNorge får advarsel for manglende sending av europeiske verk

Tv-sendinger

Medietilsynet har gitt TV 2 og TVNorge advarsel fordi de sendte for lite europeiske verk på sine kanaler 2014.

Minst halvparten skal være europeiske verk

I kringkastingsforskriften stilles det krav om at kringkastere skal sende minst 50 prosent europeiske verk. Av dette skal minst 10 prosent være produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet.

Bestemmelsene skal bidra til å ivareta mangfoldet innen kringkasting, og Norge følger EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

Hver enkelt kanal må innfri kravet

Medietilsynet ba ved begynnelsen av året kringkastere som sender fra Norge om å innrapportere tallene for europeisk programandel for 2014.

I Norge gjelder at hver enkelt kanal skal innfri kravet; det gjøres altså ikke en samlet vurdering av kanalene. Videre gjelder kravet til europeisk verk den totale sendetiden i fjernsyn, og ikke bare en del av sendetiden.

TV 2s hovedkanal innfridde kravene, mens både TV 2 Zebra, TV 2 Bliss og TV 2 Filmkanalen lå under de krav som stilles.

TVNorge innfridde kravet om uavhengige produksjoner, men lå under kravet om 50 prosent europeiske verk.

Kontaktpersoner: Bente Berg-Haugli og Stine Elisabeth Henriksen