1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Utkast til veiledere

Medietilsynet har laget to utkast til veiledere. Den ene omhandler identifikasjon i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester, og den andre gjelder europeiske produksjoner.

Formålet med veilederen om identifikasjon er å gi en oversikt over kringkastingslovens regler om dette og på hvilken måte aktørene kan identifisere seg. Formålet med veilederen om europeiske produksjoner er i første rekke å gi veiledning om hvordan fjernsynskringkastere og tilbydere av bestillingstjenester kan fremme europeisk programinnhold.

Medietilsynet ber om innspill til utkastene. Vi ønsker spesielt å få tilbakemelding på om det er problemstillinger som er utelatt eller mangelfullt beskrevet og som det anses viktig å få nærmere veiledning om. Når det gjelder veilederen om europeiske produksjoner ønsker Medietilsynet spesielt innspill på andre måter å fremme europeiske produksjoner på enn de som er nevnt.

Medietilsynet ber om at innspill sendes på epost merket : «Innspill veileder» til innen 5. februar 2016.

Les eller last ned veilederne her:

Utkast til rettleiar om identifikasjon i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstenester

Utkast til rettleiar om korleis fremme europeiske verk

Kontaktpersoner:

Hanne Sekkelsten og Stine Elisabeth Henriksen