1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Ingen tilsynssaker mot allmennkringkasterne for 2015

Tilsynet med allmennkringkasterne for 2015 viser at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge i det store og hele ivaretar sine allmennkringkastingsforpliktelser.

Foto av Tom Thoresen– Allmennkringkastingsrapporten viser at NRK og de kommersielle aktørene samlet sett sørger for et bredt allmennkringkastingstilbud i Norge. Medietilsynet vil ikke reise tilsynssaker etter årets gjennomgang av allmennkringkastingsoppdragene, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Bred dekning hos alle kringkasterne

NRK hadde et bredt innholdstilbud for alle aldersgrupper. NRK produserte blant annet nyskapende programkonsepter spesielt tilpasset unges mediebruk. TV 2 satset på norsk drama og viste flere norske dramaproduksjoner. Kanalen hadde også et omfattende sports- og nyhetstilbud. Både P4 og Radio Norge hadde et samlet tilbud av allmenn karakter og interesse, og begge hadde en økning i antall nyhetssendinger fra året før.

Svakheter, men positiv utvikling

Selv om allmennkringkastingstilbudet i 2015 var godt, var det også enkelte mangler eller svakheter hos alle kringkasterne. NRK oppfylte ikke kravet om 25 prosent innhold på nynorsk. TV 2 oppfylte ikke kravet om at norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden. P4 hadde ikke egne programmer for smale grupper, og Radio Norge hadde i 2015, som i 2014, svakheter i oppfyllelsen av kravet om lokalisering utenfor Oslo. Alle kringkasterne viste likevel en positiv utvikling i oppfyllelsen av de aktuelle kravene, og Medietilsynet reiser ingen tilsynssaker etter årets gjennomgang av allmennkringkastingsoppdragene.

Endringer i allmennkringkastingen

I Norge står allmennkringkastingen nå overfor endringer. Det har vært en bred gjennomgang av NRKs oppdrag med påfølgende forslag til endringer, og det skal tas stilling til framtidig finansieringsmodell for den offentlige allmennkringkasteren. Den nye midlertidige avtalen for formidlingspliktig kommersiell allmennkringkasting på tv har ingen uttrykte krav til allmennkringkastingsprofil og har kun et krav til egenproduserte nyheter. Slik det ser ut i dag, vil det heller ikke bli kommersiell radio med allmennkringkastingsforpliktelser når digitalradioovergangen er gjennomført i 2017.

– Allmennkringkastingstilbudet kan se ganske annerledes ut om kort tid, og endringer i allmennkringkastingen er en naturlig del av den generelle medieutviklingen. Medietilsynet er opptatt av at det også fremover skal være et mangfold i innholdstilbudet. Et opplyst og kunnskapsrikt publikum har stor verdi for samfunnsdebatten, sier Tom Thoresen.

Allmennkringkastingsrapporten 2015

Kontaktpersoner: Tom Thoresen og Gudbrand Guthus