1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Utlysning av allmennradiokonsesjon i Ski og Oppegård

Medietilsynet har mottatt søknad om innholdskonsesjon og senderanleggskonsesjon til drift av allmennradio på FM-nettet i område 02-05 Ski og Oppegård. Konsesjonsområdet står i dag uten allmennradiotilbud.

Medietilsynet kunngjør med dette muligheten for andre interesserte å søke om allmennradiokonsesjon med tilhørende senderanleggskonsesjon i dette området.

Konsesjonen vil ha en varighet frem til 31.12.2016 og vil ikke bli forlenget utover det som følger av Stortingets beslutning om at konsesjonen skal avvikles i samsvar med den regionvise slukkingen av det riksdekkende FM-nettet, se Meld. St. 24 (2014-2015).

For å kunne benytte innholdskonsesjonen og anleggskonsesjonen til kringkastingssendinger, må radioen også ha frekvenstillatelse. Eventuelle søkere må søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om en slik frekvenstillatelse.

Søknadsfristen er 27. januar 2016.

Les mer om hvordan du søker

Kontaktperson: Lars Erik Krogsrud