1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Auksjon av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner til digital lokalradio

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka. Auksjonen er planlagt å starte 7. mars 2016.

Med bakgrunn i Lokalradiomeldinga (Meld. St. 24 (2014-2015) skal Nkom og Medietilsynet gjennomføre auksjon av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene vil få varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031.

Auksjonen vil bli gjennomført som en nettauksjon, som etter planen vil starte 7. mars 2016.

Nkom og Medietilsynet vil etter planen publisere reglene for auksjonen 8. februar 2016 og samtidig åpne for registrering av deltakere i auksjonen. Fristen for å registrere seg som deltaker og levere gyldig bankgaranti, er etter gjeldende tidsplan satt til 22. februar 2016.

Registrerings- og bankgarantiskjemaer og mer informasjon om tildelingen, herunder foreløpig tidsplan, er tilgjengelig på auksjonssiden.

For mer informasjon, ta kontakt med Linda M. Andersen