1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

DAB lokalradio-auksjon i to lokalregioner

Bilde av DAB-mast. Foto Norkring.
DAB-mast. Foto: Norkring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende Lokalradioblokka. Fristen for å registrere seg for auksjonen er ute og det er klart at det vil bli avholdt auksjon i to lokalregioner.

Nkom og Medietilsynet skal gjennomføre auksjon av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka. Fristen for å registrere seg var fredag 26. februar kl. 12.00. Etter registeringsfristen er det konstatert overskuddsetterspørsel i to lokalregioner.

Det vil bli avholdt auksjon i lokalregion 3 (Akershus) og 17 (Haugaland) den 15. mars 2016 kl. 10.00.

I til sammen 18 lokalregioner var det bare én kvalifisert søker i hver av lokalregionene. Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner vil bli tildelt søkerne i hver av disse lokalregionene uten auksjon, og vil bli utstedt samtidig med de lokalregionene som skal auksjoneres ut.

Etter registreringsfristen er det 17 lokalregioner hvor det ikke var kvalifiserte søkere. Nkom og Medietilsynet vil ta stilling til hva som vil skje med de ledige lokalregionene etter at auksjonen er avsluttet.

Mer informasjon og oversikt over lokalregioner som vil bli tildelt er tilgjengelige på auksjonssiden.

Se oversikten over områder for auksjon og tildelte lokalregioner.


For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Andersen