1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame

Det totale markedet for pengespillreklame fortsetter å øke sammenlignet med i fjor. Det samme gjør de utenlandske spillselskapenes markedsandel.

Dette er konklusjoner Medietilsynet har trukket basert på reklamestatistikk innhentet fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016. I denne statistikken er det registrert pengespillreklame sendt av de viktigste tv-kanalene som er tilgjengelig for norske seere.

– Etter norsk regelverk kreves det en tillatelse for å markedsføre pengespill. Flere tv-kanaler som sender til Norge fra utlandet har pengespillreklame for spillselskaper det ikke er gitt tillatelse for, slik som Betsson, Unibet og Folkeautomaten, sier seniorrådgiver i Medietilsynet Linda M. Andersen.

Annonseringstrykket fra utenlandske spillselskap fortsetter å øke

Utenlandske spillselskap brukte i alt 742 millioner bruttokroner på reklame som ville vært ulovlig etter norsk rett dersom den hadde blitt sendt av en norsk tv-kanal. Dette utgjør 79,2 % av alle reklamekroner fra pengespill. Markedet for ulovlig pengespillreklame har dermed økt fra 423 millioner i 2014, til 609 millioner kroner i 2015 og til 742 millioner i 2016. Dette tilsvarer en total vekst på 21,8 prosent det siste året. Ettersom datagrunnlaget inneholder tre flere utenlandske spillselskap enn året før, utgjør snittveksten per spillselskap 8,3 prosent.

Fordeling av pengespillreklame mellom norske og utenlandske spillselskap:

Fordeling av pengespillreklame mellom norske og utenlandske spillselskap  
 Tallene er innhentet av Nielsen Media Research mellom 01.08.15 - 31.07.16  

Norske spillselskap brukte til sammenligning 195 millioner bruttokroner på reklame i perioden (samlet for norske og utenlandske kanaler). Dette utgjør 20,8 % av alle reklamekroner for pengespill. Dette har økt fra 182 millioner i 2015, og tilsvarer en totalvekst på 7,1 prosent på ett år.

Flest reklamekroner for pengespill brukes på britiske tv-kanaler

Utenlandske spillselskaper bruker hele 97 prosent (719 millioner kroner) av sine tv-reklamekroner på kanaler som sender fra Storbritannia. Dette er en merkbar økning fra i fjor, da Storbritannias andel var 91 prosent.

Reklamekroner fra utenlandske spillselskap fordelt etter senderland (tall i mill.):

Reklamekroner fra utenlandske spillselskap fordelt etter senderland  
*andre land: Frankrike, Nederland og Spania  

Nærmere om metoden for datainnhenting

Tallene er hentet fra norske tv-kanaler og utenlandske kanaler som er rettet mot Norge. Kanalene som er med i utvalget sender fra Norge, Frankrike, Nederland, Spania og Storbritannia.  

Datagrunnlaget er for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016. Det omfatter både reklameinnslag og sponsorplakater. Datagrunnlaget er tilsvarende det som ble benyttet for rapporten gjort for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.  

Alle verditallene er basert på gjeldende prislister til den enkelte kanal. Alle beløp er derfor gjengitt som brutto kroner. Rabattene for annonsering kan være svært høye. Bruttotallene som blir benyttet vil derfor kunne være svært forskjellige fra nettobeløpet. Denne prislistemetoden er det som i praksis blir benyttet for denne type data, da det er det eneste som er allment tilgjengelig. Volumtallene er eksakte verdier.

Les mer om Medietilsynets henvendelse til Ofcom om å stanse pengespillreklame sendt på dagtid i Norge

For mer informasjon, ta kontakt med Linda M. Andersen eller Hanne Sekkelsten