1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Klart for DAB lokalradio-auksjon – Auksjonsstart 15. mars

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende Lokalradioblokka. Nytt tidspunkt for auksjonsstart er 15. mars 2016. Frist for registrering som deltaker i auksjonen er 26. februar 2016 kl. 12.00.

Med bakgrunn i Lokalradiomeldinga (Meld. St. 24 (2014-2015) skal Nkom og Medietilsynet gjennomføre auksjon av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner, som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene vil få varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031. 

Auksjonen vil bli gjennomført på nettet, og auksjonsstart er satt til 15. mars 2016. Deltakere kan registrere seg fra 12. februar 2016, med siste frist fredag 26. februar 2016 kl. 12.00

Nkom og Medietilsynet publiserer også reglene for auksjonen med vedlegg. 

Mer informasjon om auksjonsreglene og registrering til auksjonen er tilgjengelig på auksjonssiden.

For mer informasjon ta kontakt med Lars Erik Krogsrud eller Linda M. Andersen.