1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Liberalisering av reklameregler åpner for nye reklameformer i kringkasting

Dokumenter fra Medietilsynet

Medietilsynet er opptatt av å sikre seerne tilgang til redaksjonelt innhold som er uavhengig av kommersielle interesser. Derfor er det viktig at hensynet til kringkasternes konkurranseevne ikke går på bekostning av at kommersielt og redaksjonelt innhold holdes adskilt.

Kulturdepartementet foreslår i et høringsnotat en liberalisering av reglene om reklame og sponsing i kringkastingsloven. Blant annet foreslås å tillate nye reklameteknikker som virtuell reklame og reklame på delt skjerm. Formålet er å bedre konkurranseevnen og finansieringsmulighetene til norske kringkastere.

I sin høringsuttalelse til forslaget peker Medietilsynet på at hensynet til finansiering for kringkasterne må balanseres mot hensynet til å ivareta seernes interesser.

Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen– Seerne er i dag utsatt for et økende kommersielt trykk og reklamen kan av mange oppleves som en forstyrrelse av seeropplevelsen. Det er også uheldig om det oppstår forvirring om hva som er reklame og hva som er redaksjonelt innhold. Medietilsynet er opptatt av at reglene gjør det mulig å opprettholde prinsippet om at kommersielt og redaksjonelt innhold skal holdes adskilt, sier områdedirektør Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

En av Medietilsynets viktigste oppgaver er å bidra til kompetente og kildekritiske mediebrukere.

– Med nye reklameteknikker vil kommersielle budskap komme i tettere tilknytning til det redaksjonelle innholdet. Det vil stille enda større krav til årvåkne og mediekompetente seere, mener Guthus.

Les hele høringsuttalelsen fra Medietilsynet her.