1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Utlysning av støtte til lokale lyd- og bildemedier

Nå kan du søke støtte til lokale lyd- og bildemedier! Målgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum. Nytt for i år er at også lokalradiokonsesjonærer og anleggskonsesjonærer kan søke om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke dendemokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet.

Du kan søke om

  • investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
  • driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier
  • driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
  • prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
  • prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
  • prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt

Søknadsfristen er 15. april

Medietilsynet fatter vedtak etter at søknadene er behandlet av Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Svar på søknadene kan ventes i mai/juni.

Kontaktpersoner: Tor Erik Engebretsen og Jørgen Abelsen

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Oversikt over anleggskonsesjonærer i lokalradioblokka