1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Utlysning av støtte til lokale lyd- og bildemedier

Frem til 20. desember er det åpent for å søke tilskudd for lokale lyd- og bildemedier. Det kan søkes om en rekke typer tilskudd, inkludert investeringstilskudd for digitalisering av lokalradio.

Lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold mot et lokalt publikum kan nå søke om midler. Lokalradiokonsesjonærer og anleggskonsesjonærer kan også søke om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke dendemokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet.

Du kan søke om

  • investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
  • driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier
  • driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
  • prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
  • prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
  • prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt

Søknadsfristen er 20. desember 2016. Forventet svar på søknadene er februar 2017.

Medietilsynet fatter vedtak etter at søknadene er behandlet av Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Kontaktpersoner: Jørgen Abelsen og Tor Erik Engebretsen

Her finner du søknadsskjema og veiledning

Oversikt over anleggskonsesjonærer i lokalradioblokka