1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Lov om eierskap i medier er opphevet – hvor er mediemangfoldets plass i fremtiden?

Kongen i Statsråd har i dag bestemt at medieeierskapsloven vil bli opphevet fra 1. juli 2016. Samtidig vil en ny lov om åpenhet om eierskap i medier tre i kraft.

Samtidig som Stortinget 13. juni 2016 opphevet medieeierskapsloven, ble det vedtatt en ny lov om åpenhet om eierskap i medier. Medietilsynet går dermed inn i en ny fase i arbeidet for økt mediemangfold.  

Informasjon om mediemangfold og eierskap i medier vil ha mediebrukere som målgruppe, men også journalister, skoleverk og akademiske og politiske miljøer.

Kunnskap om mediene, blant annet om eierskap, oppkjøp og maktforhold, er viktig for at mediebrukerne skal være oppmerksomme på hvem som står bak interesser og budskap som kommer fram i media. Slik vil mediebrukerne lettere kunne vurdere budskapenes relevans og verdi. Det er derfor av stor betydning at Medietilsynet har fått et lovgrunnlag for arbeidet med å øke kunnskapen om eierskap i media.

Manglende åpenhet om medieeierskap vekker bekymring i Europa. Både i EU-sammenheng og i Europarådet er det satt i gang arbeid for å fremme åpenhet om eierskap. Norge har vært et foregangsland på dette feltet.

 

Stortingets vedtak