1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medieeierskapsloven er opphevet

I dag oppheves medieeierskapsloven samtidig som ny lov om åpenhet i medier trer i kraft. Loven om åpenhet opprettholder Medietilsynets oppgaver når det gjelder åpenhet om og innsyn i eierforhold i mediesektoren.

Med den nye loven går Medietilsynet inn i en ny fase i arbeidet for økt mediemangfold. Kunnskap om mediene når det gjelder eierskap, oppkjøp og maktforhold er viktig for at mediebrukerne skal være oppmerksomme på hvem som står bak interesser og budskap som kommer frem i media.

Dette vil bidra til at mediebrukerne enklere kan vurdere hvilken relevans og verdi ulike budskap har. Det er derfor av stor bedydning at Medietilsynet har fått et lovgrunnlag for arbeidet med med å øke denne kunnskapen.

Lenke til lov om åpenhet i norske medier