1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Fleire aviser kan få produksjonstilskot

Tilskotsutvalet for produksjonstilskot tilrår at ni aviser blir inn tatt i produksjonstilskotsordninga i 2016, mens det tilrår at to aviser får avslag på søknadene om tilskot.

Protokoll fra møtet finn du her

Tilskotsutvalet er oppnemnd av Kulturdepartementet og skal hjelpe Medietilsynet ved vurderinga av søknader om produksjonstilskot.

Kontaktpersonar: Bjørn Tore Østeraas og Tor Erik Engebretsen