1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Ny undersøkelse: Småbarn (0–8 år) og bruk av digitale medier. – Må starte tidlig med å øke småbarns mediekompetanse

Bilde av rapporten

I den nye undersøkelsen Småbarn og digitale medier 2016 har ti 2. klassinger og deres familier selv snakket om egne erfaringer rundt bruken av digitale medier.

Forskerne har fått innblikk i familienes dynamikk, deres digitale og ikke-digitale handlingsmønster, rutiner og samtaler.

Nye funn viser at de aller yngste på mange måter bruker digitale medier på samme vis som eldre barn og voksne.
– Spørsmålet er derfor når og på hvilken måte vi skal rette innsatsen for å sikre trygg bruk av digitale medier og fremme og forsterke barnas forståelse av digital dømmekraft og nettvett, sier Barbro Hardersen i Medietilsynet.

Undersøkelsen viser at barna omgir seg med mange digitale medier og bruker disse som en naturlig del av hverdagen, både hjemme og på skole. – Det er viktig å starte tidlig med å jobbe forebyggende med barn og foreldre – særlig med tanke på digital mobbing og andre negative opplevelser på nett, avslutter Hardersen.

Studien viser at:

Foreldre er bekymret for at barna skal bli sosialt utestengt: Foreldrene opplever at det oppstår et dilemma når det å være oppdatert på dataspill, apper og ulike strømmetjenester er avgjørende for at barna blir sosialt akseptert blant jevnaldrende.

Digitalt medieinnhold inspirerer til ikke-digital lek: Det er en tydelig sømløs overgang fra digitale til ikke-digitale aktiviteter.

Andre funn:

 • De under 8 år bruker helst nettbrett fordi de er lette og krever minimalt med opplæring
 • I gjennomsnitt bruker 7-åringen IKT og digitale medier om lag 13 timer i uken
 • Det er tre aktivitetstyper digitale online medier brukes til:    
     - Spilling    
     - Se på filmsnutter via YouTube    
     - Bruke strømmetjenester
 • Bruk av IKT er en integrert del av norske barns oppvekst
 • YouTube brukes til å finne ut hvordan ting skal gjøres andre steder f.eks løse utfordringer i dataspill og til inspirasjon og hjelp utenfor det digitale

Studien Småbarn og digitale medier 2016 – En kvalitativ undersøkelse om norske 0–8-åringers bruk av digitale (online) medier er det norske bidraget i det felleseuropeiske forskningsprosjektet Young Children (0–8) and Digital Technology hvor tilsvarende studier fra 18 land sammenlikner 0–8-åringers mediebruk. Forskerteamet som har utført studien er førsteamanuensene Mari-Ann Letnes og Svein Sando fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Barbro Hardersen fra Medietilsynet Trygg bruk.