1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Nye tall om digital mobbing: hvert fjerde barn mellom 9 og 16 har opplevd å bli utestengt på nett

I forbindelse med Safer Internet Day 2016 la i dag Medietilsynet frem nye tall fra den kommende Barn og medier-undersøkelsen 2016. Totalt 15 prosent av norske barn og unge mellom 9 og 16 sier at de har opplevd mobbing på nett, mot 13 prosent i 2014.

Hva gjør du?

Under slagordet "Hva gjør du?" kjøres nå en to-dagers markering i Oslo med Trygg bruk-nettverket og andre gjester. Formålet er å vise alt som Trygg bruk- nettverket gjør alene og sammen, og utfordre fagfolk til å vise hvordan de kan bidra til et trygt nett for barn og unge. Digital mobbing er et høyaktuelt tema, og seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø kom med nye tall fra den kommende Barn og medier 2016. 

Nytt for 2016: opplevelse av utestengelse

Ett av de nye spørsmålene i den omfattende undersøkelsen er om barn og unge opplever utestengelse når de er i sosiale medier, spill og annet. Hele 25 prosent oppgir at de har opplevd dette. 7 prosent har opplevd dette på månedlig eller ukentlig basis, og 7 prosent har opplevd det én eller noen ganger i året. Tolv prosent har blitt utestengt eller ikke fått delta sjeldnere enn én gang i året. Andelen som har vært utsatt for dette, øker fra 13-årsalderen, og er jevnt over høyere blant jentene enn guttene. I de yngste aldersgruppene ser vi motsatt mønster, der en lavere andel jenter enn gutter oppgir at de har blitt utestengt eller ikke fått delta. 22 prosent av guttene i alderen 9-11 år har opplevd dette, mot 14 prosent av jentene på samme alder. I motsatt ende på aldersskalaen finner vi at hele 39 prosent av jentene i alderen 15-16 år har opplevd utestenging eller ikke å få delta, sammenlignet med 29 prosent av guttene i samme alder. 

Digital mobbing øker fra 2014

7 prosent har vært utsatt for digital mobbing på ukentlig eller månedlig basis, en økning fra 4 prosent i 2014. 7 prosent har vært utsatt for det én eller noen ganger i året. 10 prosent opplevde dette sjeldnere enn én gang i året. Andelen som har opplevd digital mobbing er høyest blant de eldste ungdommene. Totalt 36 prosent av både jenter og gutter i alderen 15-16 år har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. Blant de yngste (9-11 år) er det en viss kjønnsforskjell, der en litt høyere andel gutter enn jenter har vært utsatt for dette, henholdsvis 21 prosent av guttene og 15 prosent av jentene.

– Større utvalg blant de eldste i 2016-undersøkelsen

Økningen vi ser fra 2016 er dels reell, men skyldes også dels et større utvalg av 16-åringer enn i tidligere undersøkelser. – Grunnen til økningen er det for tidlig å si noe om, sier Thomas Haugan-Hepsø, ansvarlig for Barn og medier 2016. – Vi har fått med flere 16-åringer i årets undersøkelse, og vi ser at disse drar tallene opp. Samtidig kan grunnen til økningen være mangfoldige, og vi håper forskningsmiljøer vil være med på å finne ut mer om dette framover, sier Haugan-Hepsø. – Det vi vet er at mobbing er et stort problem for de det gjelder, og Safer Internet Day og årets slagord «Hva gjør du» er med på å snakke om problemet og bidra til at vi alle spør oss selv hva vi kan gjøre for å være gode rollemodeller og tilstedeværende voksne.
Barn og medier 2016 vil i sin helhet bli publisert i mai 2016.