1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Økonomien i norske medievirksomheter 2011 til 2015

Rapporter fra Medietilsynet. Foto: Kine Jensen

Reduserte kostnader styrket avishusenes lønnsomhet til tross for massivt fall i annonseinntektene, og for første gang hadde kringkasterne større omsetning enn avisene og lokalradioene styrket lønnsomheten betydelig.

Overblikk mediebransjen

Både kringkasterne og avishusene har bedre lønnsomhet i 2015 enn i 2014, men kringkasternes omsetning vokser og avishusenes økonomi krymper.

Mediebransjen omsatte for 25,6 milliarder i 2015, 287 millioner kroner mindre enn i 2014, og dette utgjør litt over 1 prosent av fastland-Norges BNP.

Hovedtrekk avishusene

Avishusenes omsetning sank med 835 millioner kroner i 2015, og siden 2011 har avisene mistet vel
2 milliarder kroner av sine driftsinntekter. Avishusene reduserte driftskostnadene med 1 milliard kroner i 2015, og det bidro til at avisenes samlede driftsresultat ble styrket med 167 millioner kroner fra 2014 til 2015. Eksklusiv statlige tilskudd, var avisenes samlede driftsresultat på 678 millioner kroner i 2015.

– Til tross for massivt fall i annonseinntektene, styrket avishusene lønnsomheten i 2015. Årsaken er at kostnadene ble redusert enda mer enn nedgangen i annonseinntekter; sier Bjørn Tore Østeraas.

Annonseinntektene falt med 719 millioner kroner i 2015, og de fem siste årene har avisene mistet 23,5 prosent av annonseinntektene sine, men det er en beskjeden vekst i nettavisenes annonseinntekter fra 2014 til 2015. Fram til 2014 ble fallet i annonseinntekter fra avisenes papirutgaver i noen grad erstattet med økning i annonseinntekter fra nettutgavene, men dette er ikke tilfellet for 2015.

– Annonseinntektene er ikke lenger avisenes viktigste inntektskilde, fortsetter Østeraas Inntektene fra papiraviser bærer virksomheten i de fleste avishus når salg av aviser nå står for halvparten av avisenes inntekter. De digitale inntektene er beskjedne i de fleste aviser.

Inntekter fra salg av avisabonnementer har aldri vært høyere enn i 2015. Inntektene fra salg av digitale aviser økte med 41,5 prosent til 534 millioner kroner i 2015, og disse inntektene utgjorde knapt 6 prosent av avisenes totale opplagsinntekter.

Nasjonale kringkastere

I 2015 omsatte de nasjonale kommersielle kringkasterne for 6,9 milliarder kroner, mens NRKs driftsinntekter var på knapt 5,6 milliarder kroner. De siste fem årene har de kommersielle kringkasternes omsetning økt med 21,5 prosent, mens NRKs inntekter økte med 12,1 prosent.

I 2015 hadde kringkasterne for første gang større omsetning enn avisene, og gapet mellom de kommersielle kringkasternes og NRKs inntekter øker, sier Østeraas.

De siste tre årene har reklameinntektene vært på om lag samme nivå, men tv-virksomhetens bruker- og distribusjonsinntekter har økt med 50 prosent siden 2013.

Når man tar hensyn til engangseffekter som følge av endrede pensjonsforpliktelser, har både kommersiell tv og radio styrket lønnsomheten fra 2014 til 2015. Bedringen skyldes økte driftsinntekter.

Lokalkringkasting

Rundt 20 lokalradioer la ned virksomheten i 2015, men lokalradioene styrket lønnsomheten betydelig fra 2014 til 2015. De mest lønnsomme var 24-7-radioene som hadde en driftsmargin på 18,1 prosent i 2015. Lokalradioenes samlede driftsoverskudd var på knapt 34 millioner kroner mot 15 millioner i 2014.

Lokalradioenes reklameinntekter økte med 6,4 prosent til 228 millioner kroner fra 2014 til 2015. Hele økningen kom i radioer med 24-7 konsesjon. Østeraas nevner videre at; – Lokalradioene var faktisk den mest lønnsomme delen av mediebransjen i 2015.

Om rapporten

Rapporten Økonomien i norske medievirksomheter leveres årlig og omhandler økonomien til kringkasterne og avishusene de siste fem årene. Årets rapport er fra 2011 til 2015.
Medietilsynet skal ha oppdatert kunnskap om den økonomiske situasjonen i mediebransjen og være et ledende kompetansemiljø på dette feltet. Den årlige rapporten om medievirksomhetens økonomi er en sentral del av dette oppdraget.

Les Økonomien i norske medievirksomheter 2011 - 2015 på PDF.

Har du spørsmål - ta kontakt med seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas