1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Desse avisene mottar produksjonstilskot i 2016

Foto av avisstablar

Produksjonstilskotet blir nå delt ut til 151 aviser, og sju nye aviser har kommet til i ordninga.

Medietilsynet har tildelt 313 146 000 kroner i produksjonstilskot til 151 aviser. 10 914 000 kroner blir fordelte mellom tre nasjonale vekemedium, mens de 148 øvrege avisene deler på 302 232 000 kroner.

Sju nye aviser kjem inn i produksjonstilskotsordninga i 2016. Desse avisene er:
- Dagens Perspektiv
- Kronstadposten
- Yderst
- Lyngdals Avis
- Troms Folkeblad
- Gjengangeren
- Finnmark Dagblad

Tre aviser får ikkje utbetalt tilskot i 2016 på grunn av for høg lønnsemd.

Desse avisene får produksjonstilskot i 2016

Kontaktperson i Medietilsynet er seniorrådgjevar
Bjørn Tore Østeraas