1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Ledig ressurs på Riksblokk 3

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet utlyste 10. mai 2016 frekvenstillatelse og anleggskonsesjon til Riksblokk 3, én landsdekkende frekvensblokk i båndet 174-230 MHz.

 

Ingen nye søkere meldte sin interesse, og opprinnelig søker trakk seg. Ressursen er derfor ledig og det er mulig å søke tilsynene om frekvenstillatelse (Nkom) og anleggskonsesjon (Medietilsynet).

Informasjon om Riksblokk 3

Riksblokk 3 består av frekvensblokker i båndet 174-223 MHz, med 7 MHz båndbredde. Frekvensblokkene er fordelt på 38 geografiske områder som til sammen dekker hele fastland-Norge. Frekvensene i Riksblokk 3 er regulert gjennom GE06-avtalen for digital kringkasting i ITU region 1, og er i utgangspunktet forhandlet frem for DVB-T. Hvis andre kringkastingstjenester tas i bruk, må tjenesten tilfredsstille spesifikasjonene i GE06-avtalen, og det kan ikke kreves beskyttelse utover det som er definert i GE06-avtalen.

Anleggskonsesjonen for Riksblokk 3 vil være teknologinøytral, men tildeles til bruk for kringkastingstjenester. Riksblokk 3 vil tildeles samlet til én aktør, og aktøren står fritt til selv å dele opp Riksblokk 3 i frekvensblokker med mindre båndbredde. Anleggskonsesjonen kan overdras eller leies ut.

Mer informasjon om Riksblokk 3 og betingelser finnes her.

Tildelingsmåte for søknader i perioden 13. juni 2016 til og med 31. desember 2016

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen er ledig og vil bli tildelt fortløpende etter søknad etter «først til mølla» prinsippet fram til og med 31. desember 2016. Søknader som har kommet inn samme dag, regnes som å ha kommet inn på likt. Hvis søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn. Hvis to eller flere søknader kommer på samme dag, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris» -auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og det høyeste budet vinner.

Ordningen vil gjelde fram til og med 31. desember 2016.

Tildelingsmåte fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 vil tildeling bli gjort etter vanlig prosedyre med publisering. Søknader som kommer inn til Nkom og Medietilsynet fra 1. januar 2017 vil bli kunngjort på begge tilsynenes hjemmesider. Det vil bli satt en frist (normalt tre uker) for andre interessenter til å søke. Hvis det etter en slik kunngjøring kun er kommet inn én søknad, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon bli tildelt denne søkeren. Er det kommet inn flere søknader, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli holdt som en «lukket førstepris»-auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og det høyeste budet vinner.

Alternativ bruk

Hvis det fremover viser seg at det ikke er interesse for å bruke Riksblokk 3 til kringkastingstjenester vil myndighetene vurdere å tildele frekvensressursene i Riksblokk 3 til andre typer tjenester.

Søknadsprosess

Det må søkes om både frekvenstillatelse (Nkom) og anleggskonsesjon (Medietilsynet).

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig og inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring om relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
  • Søknaden sendes med emne "Anleggskonsesjon - DVB-T Riksblokk 3"

Søknaden kan også sendes med post:

Medietilsynet Att: Riksblokk 3, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Her kan du lese Nkoms krav til søknad om frekvenstillatelse.

Offentliggjøring av informasjon

Hvis søknaden inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet etter offentleglova og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. Om hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gir en begrunnelse for dette. Oppfordring til unntak fra offentlighet vil bli avgjort av Medietilsynet og søkeren blir gitt beskjed.

Kontaktperson Therese Thommessen, rådgiver konsesjon og tilsyn

Kontaktperson Gudbrand Guthus, direktør konsesjon og tilsyn