1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Tildelte RAM-middel for 2016

Her finn du ei oversikt over dei som har fått tildeling i 2016. I 2016 er blant anna midlane øyremerkt til forsking om spel - dataspel, speleåtferd og spelstrukturar.

Medietilsynet skal fordele middel til bruksretta medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av media, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske tilhøve.

Det er Rådet for anvendt medieforskning som behandlar dei innkomne søknadene og utarbeider ei innstilling til Medietilsynet. Det er tilsynet som tar den endelege avgjerda om avslag og løyvingar.

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) mottok 45 søknader innen fristen. I møte torsdag 26. november 2015 fordelte RAM midlene slik:

Bjerke, Paul
Norsk Medietidsskrift
Kr 130 000

Bjerke, Paul
En kritisk analyse av forholdet mellom presseetikk og jus
Kr 278 000

Eimhjellen, Ivar
Sosiale medier si rolle i grasrotengasjementet kring den syriske flyktningkrisa
Kr 500 000

Engebretsen, Martin
Innovative data visualization in the news discourse: Current status and future prospects
Kr 450 000

Idås, Trond
Hvike faktorer gir journalister posttruamatisk stress?
Kr 210 000

Juliussen, Lene
Kortfilmfestivalen – kulturell hukommelse og filmarv
Kr 50 000

Karlsen, Faltin
Dataspill, problemspilling og forførende design
Kr 323 000

Knudsen, Erik
Konsekvenser av kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk
Kr 420 000

Laws, Ana
Fra lyd til skjerm: En kvalitativ studie av NRK P3
Kr 250 000

Mølster, Ragnhild
Norsk medieforskerkonferanse 2016
Kr 50 000

Nærland, Torgeir Uberg
En undersøkelse av medieerfaringer blant minoritetsungdom i Norge
Kr 500 000

Olsen, Ragnhild Kristine
En studie av profesjonsverdier og idealer i møtet mellom programmere, journalister og brukerbehov
Kr 345 000

Aarebrot, Frank
Medieundersøkelsen 2016
Kr 100 000

Masterstipend kr 30 000:

Bredal, Kjartan Omdal
Hvordan opplever noen problemdataspillere sin egen hverdag?

Dyrstad, Kaos Nåden Johan
Hjelp, vi er i filmbransjen! En sosiolgisk analyse av filmfeltet

Sakariassen, Hilde
A study on online literacy and preconception across the digital gap

Aasland, Trond
Kjønnede fremstillinger og handlingsrom i dataspill 

Ta kontakt med Jan-Erik Andersen for spørsmål kring støtteordninga og RAM.