1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Under halvparten får med seg merkingen av produktplassering

Nå vil Medietilsynet ha slutt på dårlig merking. Bare 44 prosent av de spurte i en undersøkelse fra Medietilsynet har fått med seg merkingen av programmer som inneholder produktplassering.

Utydelig merking

-Tallene er lave og vi tror blant annet det skyldes utydelig merking hos enkelte av kringkasterne, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Produktplassering er en form for reklame som plasseres inne i et program. Kort sagt betyr det at en annonsør betaler kringkasteren for at produktet deres skal bli vist fram eller omtalt i selve programmet, slik at seerne skal bli eksponert for det.

Med produktplassering kan det være vanskeligere for seerne å oppdage at de blir utsatt for reklame. Norske kringkastere og tilbydere av bildeprogrammer på nett er derfor forpliktet til å merke programmer som inneholder produktplassering på en tydelig måte. Merkingen skal sørge for at seerne blir gjort oppmerksom på at de utsettes for et reklamebudskap. Det er vanlig å benytte teksten «P Inneholder produktplassering».

Høyere kjennskap, bedre kunnskap

-Vi har gjentatte ganger tatt opp med kringkastere og tilbydere av programmer på nett at de er forpliktet til å merke programmer med produktplassering på en tydelig måte slik at seerne ikke villedes. Merkingen er til tider så godt som usynlig og kontrasten mot bakgrunnen blir derfor lav og vanskelig for seerne å få med seg. Grått på grått er ikke greit, slår Guthus fast.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion for Medietilsynet, viser også at blant de som faktisk har sett merkingen, er kunnskapen om hva produktplassering betyr vesentlig høyere enn hos de som ikke har sett merkingen. - Vi mener det er viktig at en høyere andel av seerne får med seg merkingen. Da ser det ut til at også kunnskapen om produktplassering vil øke, sier Guthus.

Flere kontroller

– Det er programtilbydernes ansvar å ta merkingen på alvor. Vi vil følge opp denne undersøkelsen med kontroller, sier Guthus. Han varsler at det framover kan bli aktuelt med sanksjoner for dårlig merking.

Produktplassering i programkategoriene film, sport, fiksjonsbaserte serier og lettere underholdning har vært tillatt i Norge siden 2013.