1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka som ikke ble tildelt i første tildelingsrunde. Søknadsfristen er 9. mai 2016.

Etter at den første tildelingsrunden i Lokalradioblokka er over er fortsatt 17 av de 37 lokalregionene ledige. Det blir dermed en ny utlysning av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka. Oversikt over de ledige lokalregionene finner du i utlysningsteksten og på Medietilsynets hjemmeside. 

Søknader må være mottatt av Medietilsynet og Nkom innen
9. mai 2016 kl. 12:00
Søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom og søknad om anleggskonsesjon sendes Medietilsynet. 

Dersom det ved utløpet av søknadsfristen kun er innkommet én søknad til én lokalregion i Lokalradioblokka, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon tildeles denne søkeren. Dersom Medietilsynet og Nkom mottar flere søknader til en lokalregion, vil tildelingen skje i form av en «lukket førstepris»-auksjon. Dette innebærer at hver søker leverer ett bud per lokalregion de har søkt om, der høyeste bud vinner. 

Informasjon om hvordan du kan søke ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser etter 9. mai 2016 finner du i utlysningsteksten. 

Se fullstendig utlysningstekst