1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Utsatt søknadsfrist for frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner til digital lokalradio

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele ledige frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka. Ny søknadsfrist er 10. mai 2016 kl. 12.00.

Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet har bedt Medietilsynet og Nkom tildele anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka med varighet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2031.

Etter at den første tildelingsrunden i Lokalradioblokka er fortsatt 17 av de 37 lokalregionene ledige. Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i de ledige lokalregionene i Lokalradioblokka ble lyst ut på nytt 8. april 2016, med søknadsfrist 9. mai 2016.

På grunn av omlegginger i postgangen i Lillesand utsettes søknadsfristen til 10. mai 2016 kl. 12.00. Den nye søknadsfristen gjelder både for søknad om frekvenstillatelse til Nkom og søknad om anleggskonsesjon til Medietilsynet.

 

Mer informasjon om søknadsprosessene og utlysningstekster er tilgjengelig på Medietilsynets og Nkoms nettsider.

 

Kontaktperson i Medietilsynet:
Seniorrådgiver Linda M. Andersen