1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

313 millioner fordelt i produksjonstilskudd –  for første gang får lokal nettavis støtte

Bilde av Direktør Mari Velsand
Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. Foto: Medietilsynet

157 aviser deler i 2017 på de 313 millionene i produksjonstilskudd som skal bidra til nyhets- og aktualitetsmangfold over hele landet. For første gang er en lokal nettavis med blant støttemottakerne. Medietilsynet tror det blir flere fremover.  

På tross av mange utfordringer for mediebransjen startes det fortsatt nye lokalaviser i Norge. To nye lokalaviser, nettavisa Alvdal Midt i Væla og Avisa Lofoten, som gis ut på papir, fikk tilskudd for første gang i 2017.  

– Alvdal Midt i Væla er nok bare den første av flere lokale nettaviser som vil motta produksjonstilskudd. Vi vet at det er flere lokale nettaviser som kan  søke om tilskudd til neste år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

Topp fem tilskuddsmottakere i 2017  

Samlet holder produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier seg stabilt fra 2016, med 313 millioner kroner. Men mens Vårt Land fikk mest i fjor, er det Klassekampen som er største støttemottaker i 2017. Avisen får 40,2 millioner kroner. Fordelingen for de fem avisene som får mest i 2017, sammenlignet med 2016, ser slik ut: 

Liste over produksjonstilskudd


Endringer i opplagsutviklingen er hovedårsaken til at produksjonstilskuddet til de enkelte avisene endrer seg fra år til år.   

Produksjonstilskudd 2017:

Få endringer blant støttemottakere

Noen aviser er ute av støtteordningen i år. Det gjelder Malvik-Bladet, som har fusjonert med Stjørdalens Blad, lokalavisa Verran-Namdalseid, som fusjonerte med Steinkjer-Avisa, og Sortlandsavisa, som er nedlagt.  

Tre aviser får tilskudd for første gang i 2017: Avisa Lofoten, Alvdal Midt i Væla og Stjørdalens Blad.  

Produksjonstilskuddet fordeles hvert år, og midlene som blir frigjort når noen går ut av ordningen, blir fordelt på de gjenværende avisene i ordningen. For 2017 utgjorde frigjorte midler til ny fordeling mindre enn én million kroner. 

Produksjonstilskudd skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Tilskuddet er rettet mot medier som er økonomisk vanskelig stilt, og medier med små opplag. Tilskuddsordningen er plattformnøytral, og likestiller papiropplag og digitalt opplag.
 
For spørsmål, ta kontakt med
Mari Velsand, direktør Medietilsynet
mari.velsand@medietilsynet.no  tlf: 91328448