1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Bra de unge forstår hva produktplassering er

Statistikk fra rapporten

Det er de unge som i størst grad får med seg merking av produktplassering i tv-programmer og forstår hva produktplassering er. Dette viser en fersk undersøkelse fra Medietilsynet.

Det er de under 30 år som har mest kunnskap om hva produktplassering betyr. Undersøkelsen som Sentio Research har gjennomført for Medietilsynet kartlegger folks kjennskap og kunnskap om produktplassering.

- Medietilsynet har nylig lansert veiledere for youtubere, som har plikt til å merke innholdet sitt dersom det inneholder reklame, produktplassering eller sponsing. Youtubere har ofte et ungt publikum, og det er viktig at dette publikummet forstår begrepene som skal gjøre dem oppmerksomme på at de blir utsatt for ulike former for reklamebudskap. Dette er mediekompetanse de unge bør ha når de bruker medieinnhold, og det er gledelig å se at det ser ut til at de faktisk har denne kompetansen, fastslår direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus.

Utvikler en sunn kritisk bevissthet

Produktplassering betyr at du som seer blir utsatt for reklame inne i et program ved at produkter eller tjenester inngår eller blir vist til som en del av programmet. Med andre ord er det noen som forsøker å selge deg noe mens du ser på programmet.

Reglene krever at seerne på en tydelig måte skal bli gjort oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering både når programmet begynner, etter reklameavbrudd og ved programmets slutt. – Ansvaret for selve merkingen ligger på aktørene, mens Medietilsynet skal bidra til å øke mediekompetansen i befolkningen. Når unge forstår hva et begrep som produktplassering betyr, øker muligheten for at de kan utvikle en sunn kritisk bevissthet i møte med denne formen for kommunikasjon, avslutter Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Andre funn fra undersøkelsen

  • 40 % av respondentene har sett merkingen på fjernsyn
  • 35 % av respondentene kan forklare hva merkingen betyr
  • 73 % av de respondentene som har sett et program med merking, kan forklare hva merkingen betyr

Undersøkelsen er gjennomført i mai 2017.

  • Kunnskap og kjennskap til produktplassering i