1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Endringer i kringkastingsforskriften fra nyttår – reklamesendinger og formidlingsplikt

Krinkastingsloven. Foto: Medietilsynet

Flere endringer i kringkastingsforskriften trer i kraft fra nyttår. Endringene gjelder reklame og formidlingsplikt.

Reklame

Fra 1. juli 2017 ble det tillatt å sende reklame på delt skjerm på tv. Det innebærer at skjermen deles når reklameinnslaget kommer, slik at reklame og programinnhold vises samtidig. Kulturdepartementet har nå presisert i kringkastingsforskriften at reklame på delt skjerm kun er tillatt i direktesendte begivenheter som foregår uten opphold.

Reklame på delt skjerm vil dermed være tillatt i for eksempel sykkelritt og langdistanseøvelser på ski. Reklamedelen av skjermen skal merkes tydelig, slik at det ikke er tvil om hva som er reklame og hva som er den ordinære sendingen.

Det blir også endringer når det gjelder muligheten for å bryte av programmer med reklame. Kringkasterne kan nå i større grad selv velge når et program skal avbrytes med reklame, og kan dermed tilpasse reklameavbruddet slik at det i minst mulig grad forringer seeropplevelsen. Det samlede omfanget av reklame vil ikke øke som følge av endringen. Fortsatt kan det kun sendes inntil 12 minutter med reklame per klokketime.

Formålet med endringene i reklamereglene er å bedre finansieringsmulighetene for norske tv-kanaler, i konkurransen med utenlandske kringkastere. Det er Medietilsynet som fører tilsyn med at reklamereglene på norske tv-kanaler følges.

Formidlingsplikt

Det er også besluttet at kringkastingsforskriftens krav om at kabeleier har plikt til å formidle tv-sendinger fra kommersiell allmennkringkaster oppheves. Departementet begrunner opphevingen med at vilkår og vederlag for tilgang til slike sendinger skal være gjenstand for frie forhandlinger mellom partene.

Videre er det presisert at den kringkasteren som får avtale med staten om kommersiell allmennkringkasting må sørge for at innholdet kan mottas av minst 95 prosent av alle husstander i Norge.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanne Sekkelsten.