1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Ny undersøkelse om falske nyheter

Funnene viser at 55 prosent av de spurte ukentlig eller oftere leser nyheter de ikke oppfatter som helt sanne. 45 prosent ser ukentlig eller oftere nyheter de tror er funnet på eller er bevisst usanne.

– Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse. Medietilsynet gjør allerede mye på dette feltet. Vi ser på resultatene av undersøkelsen med stor interesse og tar dette med oss i det videre arbeidet, sier direktør Tom Thoresen.

Deling av falske nyheter og egen evne til å oppdage dem

• Undersøkelsen viser at 23 prosent av befolkningen en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fant ut var falsk. 15 prosent har en eller flere ganger delt en nyhet som de visste eller mistenkte var usann.

• På spørsmål om hvor du oftest ser usann informasjon presentert som nyheter, oppgir 62 prosent Facebook som kilde. Tradisjonelle medier oppgis med 21 prosent. Deretter følger søkemotorer med 15 prosent, Youtube med 14 prosent og alternative nyhetsnettsteder med 12 prosent.

• Når det gjelder egen evne til å oppdage om en nyhet er falsk eller sann, svarer 47 prosent at de er ganske sikre eller veldig sikre på at de klarer det. 40 prosent er usikre, mens 14 prosent vet ikke. Ved spørsmål om andres evne til å oppdage falske eller usanne nyheter, sier 22 prosent at de er ganske eller veldig sikre på at de klarer det. 59 prosent er usikre og 18 prosent vet ikke.  

• Undersøkelsen viser at 63 prosent foretar seg noe for å melde fra eller ettergå informasjonen dersom man mistenker at en nyhet er falsk eller usann. Blant annet oppgir 35 prosent at de gjør et nettsøk, 24 prosent sjekker saken opp mot tradisjonelle medier (eks. NRK, VG, Aftenposten), mens 18 prosent sjekker ved hjelp av faktasjekktjenester. 37 prosent oppgir at de ikke foretar seg noen ting.

Ansvar for spredning, mediekompetanse og kildekritikk

• 68 prosent av befolkningen mener tradisjonelle medier har et veldig stort ansvar i å forhindre spredningen av falske nyheter. Deretter følger kategoriene sosiale medier, og regjering, politikere og andre folkevalgte, hver med 49 prosent som mener de har veldig stort ansvar. 27 prosent mener at "meg selv" har et veldig stort ansvar for å hindre spredningen av falske nyheter.

• Meninger om hvem som har et veldig stort ansvar for å øke befolkningens mediekompetanse og kildekritikk fordeles slik: tradisjonelle medier 50 prosent, skole/utdanning 47 prosent og offentlige myndigheter 46 prosent. Videre mener 38 prosent at sosiale medier har et veldig stort ansvar, og 26 prosent mener at ansvaret ligger hos seg selv.

Medietilsynets undersøkelse er bygget på en lignende undersøkelse som TU i Sverige offfentliggjorde i februar 2017, som igjen bygger videre på på en amerikansk undersøkelse som Pew Research Center offentliggjorde i desember 2016.

Om undersøkelsen

Medietilsynet har utført undersøkelsen om falske nyheter er på oppdrag fra Kulturdepartementet. Sentio Research har gjennomført undersøkelsen over web og består av et utvalg på 1 000 personer i alderen 18-80 år fra hele Norge. Utvalget er trukket slik at det er representativt for populasjonen med tanke på alder, kjønn og region. Undersøkelsen er utført i mars 2017.

Her kan du lese undersøkelsen med hovedfunn, og undersøkelsen med hovedfunn i bakgrunnsvariabler.

For spørsmål om undersøkelsen, kontakt Eva Liestøl eller Tone Haugan-Hepsø.