1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

FM-slukking for kommersielle radiokanaler på Østlandet

Fredag 8. desember, slukker de riksdekkende kommersielle kanalene og syv lokalradioer sine FM-sendinger i Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus.

Det digitale radioskiftet forsetter 8. desember med slukking av FM-sendingene til de riksdekkende kommersielle kanalene, og lokalradioene The Beat Asker og Bærum, P7 Klem, Radio Metro Follo (Ski, Oppegård) Energy Oslo, Radio Metro Stor-Oslo, P5 Oslo og Radio Rox. Andre lokalradioer i disse fylkene kan fortsette å sende på FM.


Det digitale radioskiftet sluttføres på Østlandet


– På Østlandet er det digitale radioskiftet gjennomført med slukkingen 8. desember. Heretter må man ha digitalt radioutstyr for å lytte til riksradio og større kommersielle lokalradioer i denne regionen. Enkelte lokalradioer fortsetter imidlertid på FM, sier Line Langnes, seniorrådgiver i Medietilsynet.


 – For radiolytterne er det også viktig å huske på at NRK og de kommersielle riksdekkende kanalene sender i to ulike DAB-nett med ulik dekningsgrad, avslutter Langnes.


Du kan få en oversikt over hvilke kanaler som er tilgjengelige der du bor på radio.no. Om du har spørsmål eller ønsker informasjon om det digitale radioskiftet, kan du lese mer på Medietilsynets nettside om digitalradio. Her finner du blant annet informasjon om dekning og mottak, kanalsøk, DAB+ i bil og gjenvinning av FM-radioer.


Du finner også nyttig informasjon om DAB på NRK sine nettsider og Radio.no.

For mer informasjon, kontakt Line Langnes.