1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier

Medietilsynet sender forslag til endring i forskrift om fastsettelse av opplag i nyhets- og aktualitetsmedier ut på offentlig høring. Endringene vedrører fastsettelse av frieksemplarer. Frist for innspill er 1. november.

Målet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver som skal brukes til beregning av produksjonstilskudd.

Endringene i forskriften er foreslått for å likestille beregning av frieksemplarer til papiraviser, kombinasjoner av papiraviser og e-aviser og andre digitale produkter det beregnes eget opplag for. De foreslåtte endringene i forskriften fanger opp endringene som bransjen selv har utarbeidet.

Det er foreslått at endringene i forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018. Endringene vil da komme til anvendelse for utbetaling av produksjonstilskudd fra 2018.

Innspill merkes med "Høring om fastsettelse av frieksemplarer" og sendes innen 1. november 2017 på epost til post@medietilsynet.no med kopi til nina.bjerke@medietilsynet.no. Innspill kan også sendes per post til: Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Forskrift om fastsettelse av opplag og utgaver i nyhets- og aktualitetsmedier (Lovdata)

Høringsnotatet finner du her (Word)

Brev til alle høringsinstanser (Word)

Disse mottok høringen om forskriftsendringen:

 • Kulturdepartementet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
 • Landslaget for lokalaviser (LLA