1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Redusert produksjonstilskudd og ny innovasjonsordning

Regjeringen foreslår kutt i produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og lanserer samtidig en ny ordning for innovasjonsstøtte til mediene.

Den nye ordningen skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.

– Lokalavisene fyller en viktig funksjon for lokaldemokratiet. Samtidig er det krevende for små aviser med begrensede ressurser å klare overgangen til en digital medievirkelighet. Derfor vil den nye innovasjonsordningen særlig rettes mot dem, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

En innovasjonsrettet tilskuddsordning var et av forslagene til Mediemangfoldsutvalget, som leverte sin NOU 7. mars 2017. I løpet av våren 2018 kommer en stortingsmelding med en helhetlig gjennomgang av forslagene fra
Mediemangfoldsutvalget.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no