1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Kunngjøring om mulighet for å søke om anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i Hardanger og Øst-Finnmark

Salten sendestasjon for DAB. Foto: Norkring

Medietilsynet har mottatt søknader om anleggskonsesjon for sending av digital lokalradio i Hardanger og Øst-Finnmark. Begge disse regionene står i dag uten lokalradiotilbud på DAB. 

Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknader må gjøre det innen 31. oktober 2017.  

Regionene det er søkt om er: 

 • Lokalregion nummer 20: Hardanger som gjelder kommunene Voss, Granvin, Ulvik, Kvam, Jondal, Ullensvang, Eidfjord og Odda 
 • Lokalregion nummer 37: Øst-Finnmark som gjelder kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Gamvik, Karasjok, Lebesby, Porsanger og Kautokeino

Hvis det kommer inn flere søknader vil tildelingen avgjøres ved auksjon som vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon. Det betar at søkerne leverer ett bud hver - og det høyeste budet vinner. 

Hvis Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen vil anleggskonsesjonen bli tildelt søker. Konsesjonen vil vare til 31.12.2031. 

Søknadsveiledning og vilkår

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
 • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
 • Firmaattest
 • Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til post@medietilsynet.no, eller;  Medietilsynet Att: Lokalradioblokka Nygata 4 1607 Fredrikstad 
 • For å kunne benytte konsesjonen til transmisjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). 
 • Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gjør oss oppmerksom på dette.