1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Stabil utvikling i radiolytting siden september

Bilde av kvinne som lytter til radio

Lyttertall Medietilsynet presenterer i dag viser at de nasjonale kanalene totalt sett har hatt en stabil utvikling siden september.

Andelen som lytter til nasjonal radio daglig har økt fra 61,4 prosent i oktober til 62,2 prosent i november. Dette innebærer en marginal økning på 0,8 prosentpoeng siste måned. Lyttingen har vært forholdsvis stabil fra september til november og ligger 6–7 prosentpoeng under nivået samme periode i 2016. 

– Fallet i radiolytting fra 2016 har vært forventet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet og fortsetter: – Vi antar at radiolyttingen stabiliserer seg i løpet av 2018 når radioskiftet er gjennomført. Det er naturlig at det tar noe tid før lyttingen stabiliserer seg etter et så stort skifte som nå blir gjennomført. Det er derfor for tidlig å felle dom over radioskiftet på nåværende tidspunkt.

Relativt stabil utvikling for tradisjonelle kanaler siste måned

I rapporten om lyttertall for oktober trakk Medietilsynet frem at de mer tradisjonelle nasjonale kanalene mister lyttere til øvrige nasjonale kanaler. Fra oktober til november har det ikke vært noen store bevegelser for de tradisjonelle nasjonale kanalene og det har vært en relativt stabil lytterutvikling.

Fra forrige måned har tradisjonelle kanaler hatt en lytternedgang på 0,4 prosentpoeng, mens de øvrige nasjonale kanalene har gått opp 1,2 prosentpoeng. Andelen som lytter til de nye kanalene har økt fra 23,1 til 31,6 prosent fra november 2016 til november 2017. De tradisjonelle kanalene har en tilsvarende nedgang fra 62,5 til 48,8 prosent.

NRK med nedgang – P4 med oppgang

Dersom man ser på kanalgruppene samlet, er det fortsatt slik at NRK opplever størst nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. NRK går ned fra 49,4 prosent i november 2016 til 39,0 prosent i november 2017. Fra oktober til november i år er nedgangen på 0,9 prosentpoeng.

P4-gruppen har en nedgang fra 27,2 prosent i november 2016 til 26,8 prosent i november 2017. Den siste måneden har de imidlertid en oppgang på 1,9 prosentpoeng. En av årsakene til denne økningen kan være at radiogruppen i denne perioden har hatt en markant økning i lyttingen på P7 Klem, som i november måned har endret profil til Julekanalen P7 Klem. 

– En konsekvens av digitaliseringen er at det ikke er innholdskrav i konsesjonene til radiokringkasterne. Dermed er det lettere for radiokanalene å midlertidig endre profil for enkeltkanaler tilpasset høytider eller store arrangement, sier Velsand.

Lyttervekst for lokalradio på FM

De fleste lokalradioer er ikke omfattet av lyttermålingen som Medietilsynet i dag publiserer. Lyttertall for lokalradio måles per kvartal og ikke hver måned slik tallene tilsynet presenterer i dag. Lyttertall for lokalradio for tredje kvartal i 2017 ble presentert av Kantar Media i oktober, mens lyttertall for fjerde kvartal vil bli publisert i januar 2018.

Ifølge Kantar Media viste undersøkelsen for tredje kvartal i år at de fleste målte lokalradioene har en stabil utvikling eller vekst, og samlet sett er lytterveksten på ti prosent fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017.

 _______________________________________

Hovedfunn i PPM-lyttermålingen

  • Andelen som lytter til nasjonal radio synker fra 69,1 til 62,2 prosent fra november 2016 til november 2017.
  • Frafallet av lyttere øker gradvis gjennom slukkeåret, men har siden september 2017 stabilisert seg på 6–7 prosentpoeng mot samme periode i 2016.
  • Andelen som lytter til de nye kanalene har økt fra 23,1 prosent til 31,6 prosent siste 12 måneder. De tradisjonelle kanalene har en tilsvarende nedgang fra 62,5 prosent til 48,8 prosent.
  • Fremdeles opplever NRK  den største nedgangen. P4 gruppen går opp 1,9 prosentpoeng siden oktober.

 

Medietilsynets oversikt over utviklingen i radiolyttingen

Statusrapport 3.kvartal fra Kantar Media

Radiotall november fra Kantar Media (Excel)

 

Kontaktperson

Line Langnes