1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet inviterer til innspillmøte om NRK og mediemangfold

Kvinne ser på mobil med tv i bakgrunnen. Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

Medietilsynet starter arbeidet med sin rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfold med et åpent innspillmøte. – Vi ønsker å invitere både bransjeaktører, organisasjoner og forskere til å mene noe om hvordan problemstillingene best kan belyses, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Oppdraget omfatter blant annet en vurdering av hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold.

Hvordan NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfold er et annet tema som skal inngå i vurderingen. Det tredje forholdet Medietilsynet skal vurdere, er hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til kommersielle aktører, og om tilbudet til publikum svekkes.

- NRK er en sentral aktør i det norske medielandskapet. Når Medietilsynet nå starter arbeidet med å vurdere hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, er det viktig for oss å fange opp innspill til problemstillingene i oppdraget. Vi inviterer derfor aktuelle interessenter til et åpent innspillmøte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

Medietilsynet ønsker spesielt innspill til hvilke innholdstilbud og aktører som bør omfattes av analysene som skal gjøres, og hvilke data som best kan belyse de aktuelle problemstillingene.

Medietilsynet inviterer et bredt utvalg fra mediebransje og forskningsmiljøer til innspillmøtet, som blir i Oslo mandag 20. november. Det blir også anledning til å komme med skriftlige innspill i etterkant av møtet.

Rapporten om NRKs bidrag til mediemangfoldet skal etter planen være ferdig i mars.

Kontaktpersoner:

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, tlf. 91328448, mari.velsand@medietilsynet.no

Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn, tlf. 917 65 419, gudbrand.guthus@medietilsynet.no